วันอาสาฬหบูชา 2561 และ 2562 — ประเทศไทยวันหยุด

วันอาสาฬหบูชา 2561 และ 2562 — ประเทศไทยวันหยุด

วันอาสาฬหบูชา คือ การเฉลิมฉลองในประเทศไทยของ “สี่ความจริงอันสูงส่ง” หรือ “อริยสัจสี่” ที่พระพุทธเจ้าแสดงในพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระองค์หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์ สี่ความจริงอันสูงส่งเหล่านี้ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

วันอาสาฬหบูชา คือ การเฉลิมฉลองในประเทศไทยของ “สี่ความจริงอันสูงส่ง” หรือ “อริยสัจสี่” ที่พระพุทธเจ้าแสดงในพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระองค์หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์ สี่ความจริงอันสูงส่งเหล่านี้ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 

หมายเหตุ: วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดรัฐบาล

วันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในเดือนที่ 8 ของปฏิทินทางจันทรคติของไทย แต่เวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีในปฏิทินเกรกอเรียน

มีเทศกาลวันหยุดทางพุทธศาสนาที่มีการเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมากในเมืองไทย แต่วันอาสาฬหบูชาเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของพวกเขา ผู้คนจะไปวัด ถวายเทียนและดอกไม้แก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่วัด ชายหนุ่มบางคนก็ตัดสินใจที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ด้วย

คุณจะเห็นผู้คนเวียนเทียนวัดพร้อมธูป เทียน และดอกบัว นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นขบวนแห่งแสงเทียนผ่านเมืองต่างๆของไทย โดยทั่วไปแล้วการเวียนเทียนจะเริ่มในช่วงเย็น การจุดเทียนจึงกลายมาเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับวันหยุดนี้

Wdowgo - Thailand Travel

 

Credit:https://publicholidays.asia/thailand/th/asahna-bucha-day/ 

Trip new